Tin mới
Tâm niệm của chúng tôi

Kế hoạch:

Chúng ta có giúp khách hàng phát hiện những nhu cầu mà họ chưa nhìn ra?

Tính toán giá thành:

Chúng ta tính các chi phí có chính xác không?

Tiếp nhận đơn hàng:

* Chúng ta có đáp ứng được yêu cầu của khách hàng?

* Chúng ta có đủ năng lực kỹ thuật để tạo ra những phương thức sản xuất mới?

Chỉ đạo sản xuất:

Chúng ta có đưa ra được các hướng dẫn sản xuất phù hợp với yêu cầu về chất lượng, chi phí và thời gian giao hàng?

Sản xuất:
Chúng ta đã giao hàng đúng theo chất lượng khách hàng yêu cầu chưa?

Kiểm tra:

Chúng ta có thường xuyên kiểm tra hàng hóa không?

Xuất hàng:

* Chúng ta có đang sử dụng 1 hệ thống xuất hàng phù hợp?

* Chúng ta có giao hàng đúng hạn?